exhibeo

exhibeo
exhibeo, 2, deliver, present, R. 6:13 ff.; 2 C. 11:2; shew, display, 2 C. 6:4; 7:11; entertain, A. 28:7.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • эксгибиционизм — (exhibitionismus; лат. exhibeo выставлять) форма полового извращения, при которой половое удовлетворение достигается обнажением половых органов в присутствии лиц противоположного пола …   Большой медицинский словарь

 • Эксгибициони́зм — (exhibitionismus; лаг. exhibeo выставлять) форма полового извращения, при которой половое удовлетворение достигается обнажением половых органов в присутствии лиц противоположного пола …   Медицинская энциклопедия

 • Эксгибиционизм —         (лат. exhibeo выставлять), достижение полового удовлетворения путём демонстрации половых органов лицам противоположного пола вне ситуации половой близости. Встречается, как правило, у мужчин. Однако ряд авторов отмечают, что и некоторые… …   Сексологическая энциклопедия

 • Эксгибиционизм — МКБ 10 F …   Википедия

 • Эксбиционизм — Эксгибиционизм (лат. exhibeo выставлять, показывать) форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных… …   Википедия

 • Эксгибиционист — Эксгибиционизм (лат. exhibeo выставлять, показывать) форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных… …   Википедия

 • Эксгибиционизм — (лат. exhibeo – выставлять) (Lasegue E.Ch., 1877). Форма сексуальной перверсии. Нарушение психосексуальных ориентации по объекту. Характеризуется стремлением к обнажению при лицах противоположного пола половых органов для вызывания у себя… …   Толковый словарь психиатрических терминов

 • OBSIGNATORES — iidem qui Signatores, apud Cicer. ad Attic. l. 12. Ep. 18. Quod scribis, Terentiam de Obsignatoribus mei Testamenti loqui. Et in Orat. pro Cluent. Oppianicus Obsignatores ad eum, qui neque asinium, neque Aiulum nôssent, adducit: Testes dicti sunt …   Hofmann J. Lexicon universale

 • Эксгибиционизм — гиперкомпенсаторное преодоление чувства стыда в связи с обнажением с целью снятия эмоционального и сексуального напряжения. Проявляется как периодическая или постоянная наклонность к демонстрации собственных половых органов незнакомым людям. * *… …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • ԱՇԽԱՏ — ( ) NBH 1 0258 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c ԱՇԽԱՏ ԱՌՆԵԼ, կամ ՈՒՆԵԼ. ἕγκοπον ποιέω, κοπιάζω , σκύλλω laboriosum vel laborare facio, fatigo, vexo, molestiam exhibeo, ἑνοχλέω obturbo Աշխատեցուցանել. վաստակեցուցանել. նեղել. ճգնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՏԱՅԱՅՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0378 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 11c ն. παρίστημι exhibeo, in medium profero, φράζω explico Յայտնի կացուցանել կամ առնել. ծանուցանել. զեկուցանել. մեկնաբանել. ցոցանել. նշանակել. *Որ յայտնի աղաղակէր եւ արտայայտէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”